Jodtabletter ved atomulykker

Jodtabletter selges nå reseptfritt i Norge, og man oppfordres til å ha jodtabletter hjemme i tilfelle atomulykke. Her er mer informasjon fra kommuneoverlegen.

Fra 1 november 2018 er jod reseptfritt og tilgjengelig på apotekene i Norge. Det anbefales nå at befolkningen har jod hjemme. Vi i Snillfjord kommune har beredskap med jod i kommunen sine skoler, barnehager og helsestasjon og denne vil bli tatt i bruk om det skjer noe i dagtiden/åpningstiden men utenom åpningstid så er det ønskelig at familier har tilgang til jod i hjemmen slik at en kan innta jod om det er nødvendig.

 

For hjemmelagring anbefales det at voksne under 40 år, gravide, ammende og de med

hjemmeboende barn skal ha jodtabletter hjemme. Det er spesielt viktig at barn og unge under 18 år, samt gravide og ammende kvinner tar tablettene fordi de har størst risiko for å få kreft i skjoldbukskjertelen etter å ha blitt utsatt for radioaktivt jod. Det kan i helt spesielle situasjoner også være aktuelt med tabletter for voksne mellom 18 og 40 år. Myndighetene vil gi nærmere råd om hvilke grupper av befolkningen som skal ta jodtabletter ved en atomulykke.

 

Jodtabletter ved atomulykker

Er du under 40 år, gravid, ammende eller har hjemmeboende

barn? Da anbefaler vi deg å ha jodtabletter hjemme.

Tablettene kan gi beskyttelse mot radioaktivt jod ved atomulykker,

og skal bare tas etter råd fra myndighetene.

 

Hvorfor ta jodtabletter?

Ved en atomulykke kan radioaktivt jod bli spredd via luften og tas opp i skjoldbruskkjertelen

når man puster inn forurenset luft og/eller inntar forurenset mat og

drikke. Tilskudd av naturlig jod blokkerer opptaket av radioaktivt jod i skjoldbruskkjertelen

og reduserer risikoen for å få kreft i skjoldbruskkjertelen. Jodtabletter

beskytter bare mot radioaktivt jod, og ikke mot andre radioaktive stoffer.

Råd om å ta tablettene vil ofte bli gitt sammen med et råd om å oppholde seg

innendørs i opptil 2 døgn. Det er derfor viktig å ha tablettene lagret hjemme.

 

Når skal tablettene tas?

De skal bare tas etter råd fra myndighetene. I tilfelle en atomulykke, vil råd bli gitt

gjennom mediene, relevante myndigheter og www.stralevernet.no (ny adresse fra

1.1.2019: www.dsa.no ) og www.helsenorge.no .

 

Hvem skal ta jodtabletter?

Det er spesielt viktig at barn og unge under 18 år, gravide og ammende tar

tablettene fordi de har størst risiko for å få kreft i skjoldbruskkjertelen etter å ha

blitt utsatt for radioaktivt jod. Det kan i helt spesielle situasjoner også være aktuelt

med tabletter for voksne mellom 18 og 40 år, mens de over 40 år har svært liten

risiko for å kreft i skjoldbruskkjertelen, og trenger ikke ta jodtabletter. Personer som

har operert bort skjoldbruskkjertelen trenger ikke ta jodtabletter.

Myndighetene vil gi nærmere råd om hvilke grupper av befolkningen som skal ta

tablettene ved en atomulykke.

 

Hvor mye skal man ta?

Følg doseringen på pakningen og i pakningsvedlegget, og følg råd fra

myndighetene.

Barn under 3 år følger denne doseringen:

1. Legg 1 tablett i et drikkeglass.

2. Tilsett 20 ml vann eller melk i glasset. Bruk sprøyte til å måle opp væsken.

Rør rundt til tabletten har løst seg opp.

For barn under 1 måned: Trekk ut 2,5 ml av løsningen med sprøyte og

gi til barnet (tilsvarer 1/8 tablett = 16,25 mg).

For barn 1 måned-3 år: Trekk ut 5 ml av løsningen med sprøyte og gi til

barnet (tilsvarer ¼ tablett = 32,5 mg).

3. For å sikre at barnet har fått i seg hele legemiddelmengden bør man

i etterkant skylle sprøyten med nytt vann eller ny melk. Vannet eller

melken som har skylt sprøyten gis til barnet.

4. Gi barnet rikelig med drikke etterpå.

Nødvendig utstyr: Doseringssprøyter kjøpes på apotek.

Viktig: Nyfødte (0–1 måned) som får jod og/eller ammes av en kvinne som

har tatt jod, skal følges opp av fastlege i samråd med barnelege. Det skal tas

blodprøver av babyen 7–10 dager etter inntak. Ta derfor kontakt med barnets

fastlege så snart som mulig.

Oppbevar

Bruk ikke jodtabletter:

• dersom du er allergisk overfor kaliumjodid eller noen av de andre innholdsstoffene

i legemidlet (listet opp i pakningsvedlegget)

• hvis du har betennelse i skjoldbruskkjertelen (thyreoiditt)

• hvis du har forstyrrelser i skjoldbruskkjertelfunksjonen

• hvis du har dermatitis herpetiformis (Duhrings sykdom)

Har du spørsmål om jodtabletter? Ring Helsenorge på 815 55 015

 

Du finner også mer informasjon om jodtabletter på www.stralevernet.no (ny

adresse fra 1.1.2019: www.dsa.no ) og www.helsenorge.no

 

Dette infoarket finner du på ulike språk på Strålevernets nettsider.

 

 

Med hilsen

Jimmy Wikell

Kommuneoverlege Snillfjord/Orkdal

Medisinsk fagansvarlig lege SIO

45834798

2018-11-19 Linda Johnsen
Tips en venn  Skriv ut