ico textsize.png Tekststørrelse
ico contrast.png Kontrast

Kart

Snillfjord kommune har fra januar 2016 tatt i bruk ny kartportal for å tilgjengeliggjøre våre kartdata.

Kommunekart

I kommunekart kan du kombinere grunnkart, arealplaner og temakart fra kommunen med et landsdekkende bakgrunnskart eller flyfotokart. Arealplaner er koplet til plandokumenter i planarkivet.

Alle kartdata, inkludert eiendomskartet (matrikkelen) kan inneholde feil og mangler. Ta gjerne kontakt med kommunen dersom du kan hjelpe oss å rette feil og mangler, eller har andre kommentarer.

Kommunekart for PC

Kommunekart fra Google Play

Kommunekart på AppStore

PlanArkiv

I Webplan kan du søke etter vedtatte arealplaner og arealplaner under behandling i Snillfjord kommune. Her finner du blant annet vedtaksdokumenter som planbestemmelser, planbeskrivelser, plankart og saksframlegg/vedtak.

Planarkiv

Eiendomskart

For eiendomskart og søk i digital grunnbok henvises det til Statens Kartverk sin kartinnsynsløsning

Seeiendom.no