ico textsize.png Tekststørrelse
ico contrast.png Kontrast

Kartlegging små bekker og elver

Små bekker og elver er viktig gyte- og oppvekstområder for fisk. NINA trenger hjelp av lokalkjente for å kartlegge demninger som ikke lenger er i bruk.

https://www.nina.no/Aktuelt/Nyhetsartikkel/ArticleId/4575/Etterlyser-informasjon-om-utrangerte-demninger

Aunåa, Hitra: Svært gammel demning (tidlig 1900-tall) i laks- og sjøørretvassdraget Aunåa på Hitra. Trolig var demningen oppsatt for skaffe vannreservoar for Hitras første vannkraftverk, som for lengst er nedlagt. Foto Morten Andre Bergan/NINA

Aunåa, Hitra: Svært gammel demning (tidlig 1900-tall) i laks- og sjøørretvassdraget Aunåa på Hitra. Trolig var demningen oppsatt for skaffe vannreservoar for Hitras første vannkraftverk, som for lengst er nedlagt. Foto Morten Andre Bergan/NINA