ico textsize.png Tekststørrelse
ico contrast.png Kontrast
Snillfjord kommune har ca. 40 km kommunal veg, hvorav ca. 8 km er asfaltert. Ansvar for drift og vedlikehold administreres av teknisk kontor. Snillfjord kommune har i stor grad basert driften av de kommunale vegene ved innleie av private entreprenører. Dette gjelder både sommer og vintervedlikehold.