ico textsize.png Tekststørrelse
ico contrast.png Kontrast

Kommunedelplan for Trafikksikkerhet 2017 - 2020

I henhold til Plan- og bygningslovens § 11-14 har Snillfjord  formannskap vedtatt å legge Trafikksikkerhetsplan 2017-2020 med tiltaksplan ut til offentlig ettersyn og høring i tidsrommet 28.04. - 26.05.2017. Planforslaget m/vedlegg legges ut i kommunens servicekontor eller du kan finne det her - Planforslag  -  Tiltaksdel.

Eventeulle merknader til planforslaget sendes postmottak@snillfjord.kommune.no  eller pr. post til Snillfjord kommune, 7257  Snillfjord.

Tips en venn Tips en venn Skriv ut Skriv ut