ico textsize.png Tekststørrelse
ico contrast.png Kontrast

KOMMUNEPLANENS AREALDEL 2007-17

Kommunestyret i Snillfjord egengodkjente i K-sak 31/09 Kommuneplanens arealdel for perioden 2007 -17.
Planen består av oversiktskart, kommunedelplaner for Sunde/Hemnskjela, Krokstadøra og Vennastrand, med tilhørende planbestemmelser og beskrivelse. Arealdelen skal legges til grunn ved planlegging, forvaltning og utbygging i kommunen.

Det tas forbehold om Miljøverndepartementets frist på 3 måneder til å gjøre eller varsle endringer i planen ut fra nasjonale interesser. Kommunestyrets og departementets godkjenning/endring av planen kan ikke påklages.
- Noen av vedleggene er svært store og vil ta lang tid å åpne.
Tips en venn  Skriv ut