ico textsize.png Tekststørrelse
ico contrast.png Kontrast

Kommuneplanens arealdel 2015 - 26 - høring og offentlig ettersyn

Formannskapet vedtok i møte 05.05.15, sak 55/15 å legge forslag til kommuneplanens arealdel for Snillfjord ut til offentlig ettersyn og høring i medhold av plan- og bygningslovens § 11-14.

Utleggingen finner sted i kommunens servicekontor på rådhuset og på kommunens internettside www.snillfjord.kommune.no.

Merknader til planforslaget fremsettes skriftlig til Snillfjord kommune, 7257  SNILLFJORD, eller på e-post til postmottak@snillfjord.kommune.no.

Frist for uttalelse er 3. august 2015.

Dokumenter i saken:

Plankart og bestemmelser har juridisk virkning. Dokumentene viser hav de ulike arealene kan tillates brukt til. Beskrivelse og konsekvensutredninger beskriver planens intensjoner og vurderinger som ligger bak. Møtebok fra Formannskapets sak 55/15 viser Formannksapets behanlding i saken. Adresselisten viser hvem høringsbrev er sendt til.

Planbestemmelser

Planbeskrivelse

Plankart – oversiktskart

Plankart – detaljplan Sundan/Hemnskjela

Plankart – detaljplan Vennastranda

Status for lokaliteter for småbåthavner

Konsekvensvurderinger endring av arealbruk

Sektorovergripende ROS og hendelseskartlegging

Saksframlegg og saksprotokoll FSK-sak 55/15

Adresseliste

Tips en venn Tips en venn Skriv ut Skriv ut

Statlig informasjon