Kommunereformen og søknader om dispensasjon og tillatelse til tiltak etter plan- og bygningsloven

Som følge av kommunereformen , vil Snillfjord kommune orientere om at det må påregnes lengre saksbehandlingstid i saker etter plan- og bygningsloven. En vil derfor informere om følgende:

  1. Søknader/dokumenter som kommer inn i perioden 05.12.19-15.12.19 tas under behandling så langt de er komplett og kurrant å avgjøre etter delegert fullmakt.

  2. Søknader som krever dispensasjonsbehandling, vil ikke tas under behandling. Disse sakene blir oversendt ny kommune for høring og behandling etter ny kommunes delegeringsreglement etter årsskiftet.

  3. Fra 15.12.19 stenger saksbehandlingssystemet i Snillfjord for registrering av nye inngående journalposter, herunder nye dokumenter i eksisterende saker. Inngående dokumenter vil her bli sortert på kommune, og oversendt aktuell ny kommune for behandling i 2020.

For å sikre at pågående saker blir organisert og oversendt til nye kommuner, vil det videre ikke være mulig å avtale forhåndskonferanse/møte vedrørende plan, byggesaker og oppmåling i perioden fra 16.12.19 – 31.12.19.

2019-12-05 Roar Grindvold
Tips en venn  Skriv ut