ico textsize.png Tekststørrelse
ico contrast.png Kontrast

Kommunereformen

Snillfjord kommunestyre har i møte 21.04.16 fattet følgende vedtak i sak 22/16:

Snillfjord kommune godkjenner intensjonsavtalene og vedtar å legge dem ut på høring i periodeen 25.04.16 - 09.05.16

I sak 21/16 ble følgende vedtak fattet:

Snillfjord kommune tar nullalternativet - Snillfjord kommune til etterretning og legger det ut til høring i perioden 25.04.16 - 09.05.16.

Du finner avtalene her:  OrienteringsbrevHitra/Snillfjord, Aure/Halsa/Hemne/Snillfjord,orkdalsalternativet., Null-alternativet.

Høringsinnspill sendes: Snillfjord kommune, 7257 Snillfjord eller pr e-post: postmottak@snillfjord.kommune.no  og merkes "Høringsinnspill k-reformen"

Intensjonsavtlene sendes ut til husstandene.  Skulle du av en eller annen grunn ikke ha mottatt  "konvolutten", ta kontakt med kommunen.

Tips en venn Tips en venn Skriv ut Skriv ut