ico textsize.png Tekststørrelse
ico contrast.png Kontrast

Kriseteamets oppgaver er å gi Snillfjords befolkning tilbud om hjelp i en krisesituasjon. Det kan være dødsfall, selvmord eller ulykker. Det er den enkeltes opplevelse av en situasjon som avgjør om det er en krise.

Den kriserammede vil få henvendelse / besøk så raskt som mulig eller etter behov for hjelp. Målsetningen er å etablere kontakt, gi en oversikt over personer som kan være til hjelp og sette i gang hjelpetiltak etter behov.

Melding / henvendelse kommer fra ulike instanser. Henvendelsen går til en av gruppas medlemmer som vil informere de andre i gruppa etter behov. Det enkleste vil være å ta kontakt med legevakt, vakthavende prest eller lensmannsbetjent som vil videreformidle kontakt med kriseteamets medlemmer.

På dagtid kan kriseteamet nås ved å ringe Snillfjord kommune: 72 45 55 55

Etter kl 15.00, samt helg og helligdag, ring Snillfjord Omsorgssenter: 72 45 71 74

Medlemmer

Krisetaem

2016-11-10