ico textsize.png Tekststørrelse
ico contrast.png Kontrast

Tjenester og skjema

Informasjon om Kultur og fritid

Tjenester inenfor kultur og fritid administreres av oppvekstavdelingen. For ytterliger informasjon følg linken under:

http://www.snillfjord.custompublish.com/oppvekst-fritid-og-kultur.95607.no.html

Nyheter og kunngjøringer

Busstilbud Krokstadøra - Kyrksæterøra

Rutetider

Snillfjord kommune har i samarbeid med Boreal AS opprettet busstilbud på strekningen Kyrksæterøra - Krokstadøra. Bussen er gratis og går alle hverdager innenfor skoleåret.

SNILLFJORD KOMMUNES KULTURPRIS

Skjema for forslag på kandidat(er) til kulturprisen.

Regelverk for tildeling av tilskudd til kulturformål

Vedtatt under sak 7/10 i kommunestyret den 18.februar 2010

Det forutsettes at de som mottar kulturmidler er villig til, dersom det er ønskelig fra kommunens side, å delta på større arrangement uten særlig godtgjørelse.

KULTURMIDLER 2014

Fristen for innsendinger av søknader for kulturmidler er 1. april. Søknadsskjema finnes på kommunens hjemmeside.

Idretts- og anleggsplan

Snillfjord kommunestyre har i sak 1/13 vedtatt å prolongere idretts- og anleggsplan 2009-2012 inntil ny plan er vedtatt

SNILLFJORD KOMMUNES KULTURPRIS

RETNINGSLINJER FOR SNILLFJORD KOMMUNES KULTURPRIS

KOMMUNEDELPLAN

FOR ANLEGG
OG
OMRÅDER FOR IDRETT OG FRILUFTSLIV

2009 – 2012