ico textsize.png Tekststørrelse
ico contrast.png Kontrast

Kunngjøring - rettinger i matrikkel

I forbindelse med registrering av veiadresser i Snillfjord kommune, er det nødvendig å rette, endre eller tilføye opplysninger i matrikkelen.

 

I samsvar med matrikkellovens §26 og i matrikkelforskriftens §10, 2. ledd, blir det herved varslet om at bygg, adresser og eiendommer som har feil/mangler blir rettet slik at prosjektet med veiadresser kan fortsette.

Typiske feil for matrikkeladresser, kan være at den er knyttet til flere fysiske bygg, har feil koordinat eller mangler helt. Mens typiske feil for bygninger, kan være manglende eller feil bruksenheter og type.

Jordskifte, skylddelingsdokument, målebrev eller matrikkelbrev er fortsatt den gyldige eiendomsbeskrivelsen. Eiendommer som har fått utført endringer, får i ettertid tilsendt matrikkelbrev.

For spørsmål, ta kontakt med matrikkelførerne i kommunen på tlf. 724 55 555.

Tips en venn Tips en venn Skriv ut Skriv ut