ico textsize.png Tekststørrelse
ico contrast.png Kontrast

Ledig vikarstilling som ergoterapeut

ERGOTERAPEUT

Vi har ledig 60 % vikarstilling som ergoterapeut 08.10.18 – 30.09.19

Kvalifikasjonskrav:

Offentlig godkjent ergoterapeututdanning.

Erfaring med kartlegging og tilrettelegging i hjemmet er en fordel.

Førerkort kl. B.

Arbeidsoppgaver:

Skal i samarbeid med bruker arbeide for å øke funksjonsevnen og senke omgivelsenes krav, slik at bruker kan fungere best mulig.

Sikre brukerne trygghet ved utskrivelse fra sykehus/annen institusjon til hjemmet.

Jobbe med hverdagsrehabilitering og motivere til hverdagsmestring i hjemmet.

Vurdere behov og omfang av ulike typer tjenester innenfor eget ansvarsområdet og igangsette disse.

Delta i kommunens boligteam.

Evne til og erfaring med å se brukers helhetlige behov og muligheter.

Ha ansvar for kommunens hjelpemiddellager og korttidsutlån av hjelpemidler, samt formidling av hjelpemidler fra NAV hjelpemiddelsentral.

Være kommunens syns- og hørselskontakt.

Tverrfaglig samarbeid rundt brukere med fysioterapeut, sykehjem og hjemmetjeneste.

Skal hold seg faglig à jour og bidra aktivt til utvikling av tjenesten.

Andre oppgaver kan tildeles.

 

Vi tilbyr:

Et godt faglig arbeidsmiljø

Gode pensjonsordninger og forsikringer med medlemskap i KLP

Lønn etter avtale eller i henhold til gjeldende tariff

 

Vi ønsker en medarbeider som er utadvent og har lett for å komme i kontakt med mennesker.

 

Nærmere opplysninger fås ved henvendelse til Kommunalsjef helse og mestring, Mildrid Værnes Mæhle, på tlf.: 948 80 232.

Elektronisk søknadsskjema på se teksten over.  Attester og vitnemål tas med ved intervju. Søknadsdokumenter vil ikke bli returnert.

Personer med minoritetsbakgrunn oppfordres til å søke. Det kreves gode kommunikasjonsferdigheter på norsk, skriftlig og muntlig.

Søknadsfrist : 26.07.18

Tips en venn Tips en venn Skriv ut Skriv ut