Kontakttelefon hvis nødnettet igjen skulle falle ut.

Legevakt - nødnett

Hvis fastnett og nødtelefon er nede: Kontakt Orkdal legevaktsentral mob. 952 97 589

Hvis Orkdal legevaktsentral, tlf. 72 48 01 00 eller nødtelefon 113 er nede, ringer du:

Orkdal legevaktsentral mob. 952 97 589

Du kan også få helsefaglig veiledning om hva du skal gjøre i en krisesituasjon ved å kontakte Snillfjord omsorgssenter mob. 468 86 754

Det er også viktig at pårørende til de som har trygghetsalarm holder kontakt med sine og bistår med mobilkontakt hvis det skulle oppstå behov.

2013-12-13 Åge Røe
Tips en venn  Skriv ut