ico textsize.png Tekststørrelse
ico contrast.png Kontrast

Godtgjørelse til kommunale folkevalgte - Snillfjord

Kommunestyret har i K-sak 13/17 vedtatt   "Reglement for godtgjørelse til kommunale folkevalgte"  gjeldende fra 01.01.2017.  Du finn reglementether.

2017-03-03

Gebyrregulativ 2017

Kommunestyret vedtok Gebyrregulativ 2017 i møte 16.12.2016, K-sak 76/16.  Du kan lese dokumentet her.

2017-01-13

Lokal adresseforskrift i Snillfjord kommune

ble vedtatt i kommunestyret 8. oktober 2015, sak 47/15. For å se forskriften, klikk her.

2015-11-02

Kommunal forskrift om gjødselvarer mv

Herved kunngjøres at Snillfjord kommunestyre i møte 24.09.2014, sak 42/14 har vedtatt Kommunal forskrift om gjødselvarer mv av organisk opphav § 23 - sprdningstidspunkt. Lesforskriften.

2014-10-09

REGLEMENT FOR UTLEIE AV LOKALER I KOMMUNALE BYGG

Kommunestyret korrigerte reglementet i møte 13.12.2012, sak 89/12
2012-12-14

Retningslinjer for sommerjobb for ungdom

Nye regler gjeldende fra 01.04.2012 vedtatt i Snillfjord formannskap 27.03.12, F-sak 29/12.
2012-04-19

Forskrift om tømming av slamavskillere mv

Snillfjord kommune har i K-.sak 47/10 vedtatt ny forskrift om tømming av slamavskillere, tette tanker mv. og bestemmelser om betaling av gebyr.
2011-04-13

Reglement for godtgjørelse til kommunale folkevalgte

Korrigert ihht K-sak 60/10, datert 16.12.2010.
2011-01-27