ico textsize.png Tekststørrelse
ico contrast.png Kontrast

Når kommer skatteoppgjøret?

Skatteoppgjør i juni:

De fleste lønnstakere og pensjonister får skatteoppgjøret i juni. Dette er skattytere med forholdsvis enkle skatteforhold.

Skatteoppgjøret er klart onsdag 24. juni. Tilgodebeløp blir utbetalt kort tid etter. Første termin restskatt skal betales innen 20. august.

Fristen for å klage på likningen er 10. august.

De som får skatteoppgjøret til høsten får beskjed om dette i eget brev.

Skatteoppgjør til høsten:

· Næringsdrivende

· Selskap

· Lønnstaker og pensjonist som er gift med næringsdrivende får skatteoppgjøret til høsten samtidig med ektefellen.

· Lønnstakere og pensjonister som skattekontoret trenger mer tid til. Dette gjelder skattytere som f.eks. kan ha formue/inntekt i flere kommuner - mottatt etterbetalt pensjon - næringsvirksomhet/andel i deltakerlignet selskap - søkt om utsettelse med innlevering av selvangivelsen - opplysninger i merknader/vedlegg til selvangivelsen - differanse mellom opplysninger i selvangivelsen og innberettet beløp fra arbeidsgivere, banker mv.

Skatteoppgjøret til høsten er klart onsdag 21. oktober.

Restskatten for høstoppgjøret forfaller til betaling:

· Første termin 11. november 2009

· Andre termin 16. desember 2009Les mer på www.skatteetaten.no
Tips en venn  Skriv ut