ico textsize.png Tekststørrelse
ico contrast.png Kontrast

Nabovarsel

Skal du iverksette et byggetiltak, har naboer og gjenboere krav på å bli varslet om det tiltaket som skal igangsettes.

 • Lover og forskrifter
  Se 
  Plan- og bygningsloven § 21-3 Nabovarsel
  Byggesaksforskriften § 5-2 Varsel til naboer og gjenboere

  Lover

  Plan- og bygningsloven

  Forskrifter

  Byggesaksforskriften (SAK 10)

  ___
 • Skjema

  Skjema

  Nabovarsel

  Vedlegg

  • Tegninger
  • Situasjonskart 
  • Andre opplysninger som kan berøre naboens/gjenboerens interesser
 • Saksbehandling
 • Kontaktinformasjon

  Kontaktavdeling

  Avdeling:Teknisk næring og miljø
 • Andre opplysninger
  Oppdatert:
  2016-03-17 12:36
 • Statlig informasjon