ico textsize.png Tekststørrelse
ico contrast.png Kontrast

Nasjonal tilskuddsordning for å inkludere barn og unge

Det er foreslått 310 millioner kroner til «Nasjonal tilskuddsordning for å inkludere barn og unge» i statsbudsjettet for 2020. Søknadsfrist 13. desember 2019.

Hvem kan søke:
Offentlige instanser, private aktører og frivillige organisasjoner kan søke om midler. Søkerorganisasjonen må ha org.nr på søknadstidspunktet.

Målsetting:
Målet for ordningen å motvirke/dempe konsekvensene av fattigdom blant barn og ungdom. Tilskuddsordningen skal være et virkemiddel for å bedre mulighetene for at flere barn og ungdom skal få delta på viktige sosiale arenaer, som ferie- og fritidsaktiviteter, uavhengig av foreldrenes inntekt og sosiale situasjon. Det skal ikke stilles krav om kunnskap, politisk ståsted eller religiøs bakgrunn for å delta. Tilbudet skal så langt det er mulig ha lave eller ingen kostnader.

Mer informasjon:

Tips en venn  Skriv ut