ico textsize.png Tekststørrelse
ico contrast.png Kontrast

Tjenester og skjema

Nyheter og kunngjøringer

Kartlegging små bekker og elver

Små bekker og elver er viktig gyte- og oppvekstområder for fisk. NINA trenger hjelp av lokalkjente for å kartlegge demninger som ikke lenger er i bruk.

https://www.nina.no/Aktuelt/Nyhetsartikkel/ArticleId/4575/Etterlyser-informasjon-om-utrangerte-demninger

Tilskudd til viltgjerde

Formannskapet har vedtatt å gi tilskudd til inngjerding av dyrket mark/ rundballer for å hindre beiteskader av hjortevilt.   Minner om  søknadsfrist 01.02.2018.