ico textsize.png Tekststørrelse
ico contrast.png Kontrast

husbanklogo.png

Bostøtte er en statlig økonomisk støtteordning for dem som har høye boutgifter og lav inntekt. Nye regler gjør at mange flere vil ha rettigheter etter denne ordningen fra 1. juli 2009. Bostøtte er en rettighet, og det er enkelt og ubyråkratisk å søke. Husbanken forvalter ordningen, men det er kommunen som mottar og behandler søknadene.

Les mer om bostøtte og last ned søknadsskjema

Gå til kommunens informasjon om bostøtte

Nav Hemne og Snillfjord har tatt over ansvaret for Bostøtte.

Bostøtte er et bidrag til eldre, uføre og barnefamilier med svak økonomi slik at de skal kunne anskaffe eller bli boende i en god og hensiktsmessig bolig.
 
Slik kan du få bostøtte
Bostøtte er en statlig økonomisk støtteordning som administreres av Husbanken og NAV. I Snillfjord kommune er det nav Hemne og Snillfjord som administrerer ordningen. For å kunne motta bostøtte må én i husstanden være støtteberettiget, og kravene til boligen må være oppfylt. Videre blir bostøtten behovsprøvd ut fra forholdet mellom boutgiftene og husstandens samlede inntekt. Total oversikt får du ved å gå inn på nav.no.

Nav Hemne og Snillfjord kontaktes på tlf.: 5555 3333