ico textsize.png Tekststørrelse
ico contrast.png Kontrast

Navnsetting av veier og gater i Snillfjord

Kommunestyret har i møte 11.02.16, K-sak 7/16 fastsatt navn på veier og gater i kommunen. Alle som er registrert på eiendom  i kommunen vil få tilsendt brev om hvilken adresse de har fått. Vedlegger navnelista og et orienteringsskriv.