ico textsize.png Tekststørrelse
ico contrast.png Kontrast

Navnsetting av veier og gater

Komite - vegadresser - navnsetting av veger og gater innnstiller  til kommunestyret på at beboerne langs veistrekningen  Gamle FV-714 Strekningen Ålistolen-Berg får veiadressen  Krokstadøra.

Forslaget legges herved ut på høring med høringsfrist  08.12.2019. Event. merknader sendes Snillfjord kommune, Ågjerdet 8, 7257 Snillfjord eller e-post: postmottak@snillfjord.kommune.no.

Kommunestyret behandler saken i møte 20.12.2019.

Tips en venn  Skriv ut