ico textsize.png Tekststørrelse
ico contrast.png Kontrast

Offentlig ettersyn - endring av reguleringsplan for Mjønestrø, gnr. 15 bnr. 3

I medhold av plan- og bygningslovens § 12-10 vedtok Snillfjord formannskap i sak 16/18 å legge forslag til endring av reguleringsplan for småbåthavn på eienodmmen Mjønestrø ut til offentlig ettersyn og høring,

Endringsforslaget innebærer endring av gjeldende bestemmelser knyttet til etablering av båtlagring/parkering og moloanlegg på gnr. 15 bnr. 3. Det er også avsatt plass for etablering av nytt naust til erstatning for tinglyst nausttomt på gnr. 15 bnr. 96.

Planforslaget med vedlegg er lagt ut til offentlig ettersyn og høring i peridoen 01.03.-15.04.18.

Eventuelle merkander til endringsforslaget sendes på e-post til  postmottak@snillfjord.kommune.no eller pr. post til Snillfjord kommune, Ågjerdet 8, 7257  SNILLFJORD innen 15.04.18.

Reguleringsbestemmelser, rev. 22.12.17

Reguleringsbestemmelser, med endringer dat. 22.12.17

Utsnitt reguleringsplan - plassering av nausttomt

Geoteknisk notat dat. 02.11.17, GeoMidt AS

Saksprotokoll og saksframlegg, FSK-sak 16/18

Brev av 11.01.18 fra Idar Mjønestrø

 

Tips en venn  Skriv ut