ico textsize.png Tekststørrelse
ico contrast.png Kontrast

kvakultur av matfisk av laks, ørret og regnbueørret.

Offentlig ettersyn og høring

Søknad om endret plassering av flåte på lokaliteten Ringholmen.

Saksdokumentene legges hverved ut til offentlig høring i perioden 04.09.  -  04.10.2017.  Eventuelle merknader sendes Snillfjord kommune, Ågjerdet 8, 7257 Snillfjord innen 04.10.2017.  Trykk her og finn saksdokumentene.

Tips en venn Tips en venn Skriv ut Skriv ut