ico textsize.png Tekststørrelse
ico contrast.png Kontrast

OFFENTLIG ETTERSYN OG HØRING

Planutvalget i Snillfjord kommune har i medhold av plan- og bygningslovens § 27-1. 2 ledd vedtatt å legg følgende planer ut til offentlig ettersyn og høring:
Reguleringsplan for Vågeviken gnr. 9 bnr. 2 og Stolpnes gnr. 11 bnr. 2.
Reguleringsplan for Reitan, gnr. 9 bnr. 7 (FSK-sak 84/09).
Reguleringsplan for Vorpbukt, gnr. 4 bnr. 12, 13 m/flere (FSK-sak 85/09).
Tips en venn  Skriv ut