ico textsize.png Tekststørrelse
ico contrast.png Kontrast

Tjenester og skjema

Informasjon om Økonomiske ytelser

For ytterligere informasjon kontakt NAV Hemne og Snillfjord:

http://www.nav.no/Lokalt/S%C3%B8r-Tr%C3%B8ndelag/Kontakt+oss/NAV+Snillfjord.805321410.cms

Nyheter og kunngjøringer

Søknad om nedsatt foreldrebetaling i barnehagen

Her finner du søknadsskjema for nedsatt foreldrebetaling, også kalt moderasjonsordningen for barnehage. Skjemaet gjelder skoleåret 2019/20.

Bostøtte

Har du lav inntekt og høye boinntekter kan du ha rett til bostøtte. Sjekk om du kan få støtte og søk elektronisk på husbanken.no/bostotte/