ico textsize.png Tekststørrelse
ico contrast.png Kontrast

Ordføreren informerer

John_Lernes_ingressbilde
Ute ser det ut til at vinteren har begynt å si takk for seg og våren begynner å melde sin ankomst. Mange utnytter nok det fine været vi har til å være ute å gjøre forskjellige aktiviteter.
Med våren og sommeren øker livet og folketallet sterkt i vår kommune, som er en kommune med flere fritidseiendommer enn innbyggere. Dette er ett viktig bidrag for å holde flere arbeidsplasser i tjenesteytende næringer i Snillfjord.
 
Ved årsskiftet var innbyggertallet i Snillfjord kommet under 1000, og det er en situasjon som man må ta på alvor, men samtidlig en trend at innbyggertallet har gått nedover over mange år. Samtidig ser mann en stor aktivitet med boligbygging for tiden. Det er meget positivt og bidrar til optimisme.

Snillfjord kommune har over mange år tillatt at det oppføres større og større fritidsboliger, og mange av hyttene i Snillfjord må regnes som en bolig 2 for eierne. Tanken bak dette var at mange kom til å tilbringe store deler av året på hytta, og på den måten være med å sikre innbyggertallet i Snillfjord fremover. Det er nok slik at mange også oppholder seg på hyttene sine store deler av året, men de har i svært beskjeden grad tatt utflytting til Snillfjord av den grunn.

I kveld (26. mars) er næringslivet i Snillfjord invitert til møte om det er noen interesse for å starte opp igjen en næringsforening i kommunen. Den gamle næringsforeninga har de senere år ikke vært aktiv, så hvis det er interesse blant næringslivet er det enkleste måten å starte opp på nytt igjen.

Reguleringsplan for RV 714 delstrekning A har vært ute på høring, og en del innspill er kommet. Kommunestyret skal like over påske ut på befaring og se på de innspill som er kommet før det fatter vedtak om plana.

Vindkraftselskapene holder på å få utarbeidet konsekvensutredinger og reguleringsplaner. Frist for å søke konsesjon var 1. oktober 2009, men det ser ut til at denne fristen kan bli noe utsatt. Det betyr at Snillfjord kommune sannsynligvis tar stilling til vindraft eller ikke først på 2010.

Plana for småbåthavner går etter framdriftsplan og vil etter all sannsynlighet bli vedtatt av kommunestyret på junimøtet.

Da vil jeg til slutt ønske dere ei god påske med fint vær og godt humør.
Med hilsen
John Lernes
Tips en venn  Skriv ut