ico textsize.png Tekststørrelse
ico contrast.png Kontrast

Orientering fra Rådmannen

Jeg tar ferie i perioden 20. juli til 7. august. I mitt feriefravær er følgende personer fungerende rådmann:
Uke 30: Arild Monsen, tlf: 72 45 71 32
Uke 31: Bernt Olaf Aune, tlf: 72 45 71 16
Uke 32: Mildrid V Mæhle, tlf: 72 45 71 43

Fra 17. august gjennomføres en endring ved legekontoret i Snillfjord ved at dr. Jimmy Wikell etablerer legepraksis i Orkdal i tilegg til kommunelegearbeidet i Snillfjord. Endringen innebærer mindre tilstedeværelse av kommunelege men betydelig bedre legedekning for kommunen samlet sett da vi inngår i en ordning med flere leger.

Kommunen er i forhandlinger med interessenter som ønsker å leie deler av næringslokalene på Krokstadøra. Vi har tro på at avtale vil være inngått innen utgangen av sommeren. Vi har imidlertid flere ledige lokaler og interessenter bes ta kontakt med undertegnede.


Krokstadøra 10. juli 2009

Kai Terje Dretvik
Rådmann
Tips en venn  Skriv ut