ico textsize.png Tekststørrelse
ico contrast.png Kontrast

Personal og organisasjon

 

Rådmannene er kommunens øverste adminstrative leder. Rådmannens ledergruppe, Storforum, er det øverste administrative plan- og lederorgan i Snillfjord kommune og drøfter alltid saker som gjelder (ikke uttømmende liste):


• administrasjonens bidrag til formannskapets økonomiplan, årsbudsjett og skattevedtak
• større organisatoriske endringer
• avtaler som medfører økonomiske forpliktelser ut over årsbudsjettet basert på politiske vedtak
• delegerte politiske prinsippvedtak vedrørende interkommunalt samarbeid
• framlegging av overordnet virksomhetsplan
• periodisering av årsbudsjett
• utarbeidelse av reglementer/håndbøker
• andre prinsipielle saker eller saker som storforum ønsker å behandle basert på politiske forespørsler/utredninger
I tillegg til ledere av de ulike funksjonsområder er 2 av de hovedtillitsvalgt faste medlemmer av Storforum.

 
 
Fellestjenesten / Administrasjonen
 
 
 
Arild Risvik
 
Rådmann
 
918 36 350              
Roar Arne Reinhaug
 
Økonomileder
 
724 55 555
Inger Krokstad
 
Saksbehandler / Politisk sekretær
724 55 555
Morten Kvaale
 
IT-leder
416 03 158
Merete Lian
 
Post- og arkivansvarlig
permisjon ut 2017
 
724 55 555
Mildrid V Mæhle
Personalsjef
 
724 55 555
Gabriella Zetterstrøm
 
Resepsjonist, kulturmedarbeider,
post- og arkivansvarlig- vikariat
 
724 55 555
Sunniva Berg
 
Post- og arkivansvarlig- vikariat
 
724 55 555

 

Statlig informasjon