ico textsize.png Tekststørrelse
ico contrast.png Kontrast

Prosjekter i Anleggs- og idrettsplanen

Lag og organisasjoner må sjekke status på sine prosjekter innen 15. oktober.

Har laget ditt prosjekt i Anleggs- og Idrettsplanen?

Har laget planer om nytt prosjekt?

Vil laget endre på det som allerede ligger i Anleggs- og Idrettsplanen?

Da må dere sende dette til kommunen innen 15. oktober i år.

 

  • Sjekk dagens plan om dere har prosjekt som har gått ut på dato.
  • Sjekk om kostnadsrammene stemmer overens med dagens priser for prosjektene dere har innmeldt.
  • Ønsker dere å ta ut hele prosjektet må det gis melding.
  • Ønsker dere endre oppstarttidspunkt på allerede innmeldte prosjekt må dere melde inn dette.
  • Ønsker dere nye prosjekt innmeldt, skal disse event være ferdigbehandlet av andre kommunale organ før det meldes inn i Anlegges- og idrettsplanen.
Tips en venn Tips en venn Skriv ut Skriv ut