ico textsize.png Tekststørrelse
ico contrast.png Kontrast

Målet til tjenesten er å bidra til å fremme selvstendighet og evne til å mestre eget liv for mennesker med psykiske lidelser og plager. Skal også legge vekt på forebygging.

Ansvarlig for tjenesten er Bjørn Aage Garberg

Telefon 72 45 55 55/ 476 34 959

Tjenster:

Støttekontakt

Dagtilbud for hjemmeboende

Et dagtilbud for deg som har en begynnende demenslidelse, har begynt å få hukommelsestap, svekket oppmerksomhet og leter etter riktig ord. 

Oppstart for tilbudet er 30. november 2017.

For mer informasjon

Søknadsskjema

2017-09-29