ico textsize.png Tekststørrelse
ico contrast.png Kontrast

Rådhusposten nr 3 - 2009 - Rådhuspostens nye ansikt

Rådhusposten går ut helga 4.-5. juli. Denne utgaven av Rådhusposten trykkes i offset hos Grytting AS. Det håper vi gir den et mer tiltalende uttrykk både med en bedre gjengivelse av bilder og at presentasjonen av stoffet blir bedre. Vi håper å få inn kommentarer på den nye formen, hva dere liker og hva dere mener kan gjøres bedre.

Denne utgaven av Rådhusposten trykkes i offset. Det håper vi gir den et mer tiltalende uttrykk både med en bedre gjengivelse av bilder og at presentasjonen av stoffet blir bedre. Utgivelsen vil bli begrenset til 16 sider. Det vil medføre at vi må være strengere på å ta inn stoff.

Reglementet sier at vi kan ta inn annonser på ½ side fra lag og organisasjoner. Har vi plass vil vi nok ta inn stoff ut over dette. Men vi tror kanskje at trekninger på lotteri og resultatlister fra konkurranser kan kunngjøres på andre måter enn gjennom det kommunale informasjonsbladet. Vi vil fra neste nr. opprette en spalte med ytringer fra leserne. Dette kan være krevende i et blad som kommer ut med bare 6-7 nr. i året, men vi håper bladet kan bli mer spennende og bidra til større engasjement i kommunalt styre og stell.

En elektronisk utgave, et eMagasin, av bladet vil også lanseres fra neste utgivelse. Dette gjør at vi må være nøye med å kreve samtykke ved gjengivelse av personbilder (se annen artikkel om dette). Vi vil dele bladet inn i en del med rent kommunalt stoff og en del med stoff fra andre. Disse delene skiller vi med ulik bakgrunnsfarge. Vi håper å få inn kommentarer på den nye formen, hva dere liker og hva dere mener kan gjøres bedre.

Åge Røe

Rådhusposten nr 3 - 2009

Tips en venn  Skriv ut