ico textsize.png Tekststørrelse
ico contrast.png Kontrast
Formålet med RÅDHUSPOSTEN: 
 
kommunevåpen.png
Rådhusposten skal først og fremst benyttes til å orientere kommunens befolkning om aktuelle saker i offentlig sektor. Rådhusposten trykkes i offset hos Grytting AS og sendes alle husstander i kommunen. Stoffet legges også tilgjengelig på hjemmesida. De som ikke ønsker papirutgaven sender melding til kommunen på kommunens ordinære adresse eller til rådhuspostens e-postadresse.  
Redaktør er Arild Risvik.
Opplag 700. E-postadresse: rp@snillfjord.kommune.no
Adresse: Rådhusposten, Snillfjord kommune, Rådhuset, 7257 Snillfjord. 
Tlf.72455555  Fax72455597
Bank: 6410.05.05078. Organisasjonsnummer: 964982309 

Rådhusposten 1-2017

Her finner du siste utgaven av Rådhusposten. Her finner du også 17.mai-programmene. OBS! På Hemnskjela starter toget kl. 09.00 (Det står feil tidspunkt i Rådhusposten)

2017-05-16

Påskenummerets hjemmesideutgave er klar

Rådhuspostens påskenummer

2016-03-21

Rådhuspostens julenummer er klart

Papirutgaven kommer i posten i uke 52.

2015-12-18

Rådhuspostens høstnummer

Du finner høstnummeret av Rådhusposten nå på hjemmesida.

2015-11-26

Sommernummeret 2015

2015-11-26

Rådhuspostens påskenummer er klar.

Denne utgivelsen har blitt forsinket pga. tekniske problemer. Papirutgaven er i trykken nå, og vi håper den kommer i postkassen din til påske.

Men du kan lese den digitale utgaven her.

2015-03-24

Rådhusposten nr. 3 2014

Du kan lese Rådhuspostens juleutgave her.

2014-12-09

Rådhusposten - neste nummer

Neste nummer kommer i uke 49.

2014-11-20