ico textsize.png Tekststørrelse
ico contrast.png Kontrast

REFERAT FRA MENIGHETENS ÅRSMØTE 2009

Fjøsgata Kro, 26.august, kl 19.30 – 22.00
Ca 20 møtte.

Sverre Solberg, tidl diakon i Orkdal, som nå jobber med psykisk helsearbeid i Orkdal kommune ble innbudt for å geleide oss gjennom de nye salmene som er foreslått tatt inn i salmeboka, og Gudmund Eikrem fra Indre Sjømannsmisjon, som holdt andakt.

Leder Sverre Johan Jacobsen ønsket velkommen til årsmøte og orienterte litt om planen for møtet.
Møtet ble åpnet med en salme.

SAK 1: Årsmelding, regnskap og revisjonsberetning.
Årsmeldinga ble opplest.
- Kommentarer fra forsamlinga:
- Brannvarsling/nødutganger fra kirka. Hvordan løses dette?
Snillfjord Brannvesen godkjenner at vi har ekstra brannvakter når det er gudstjenester

- Er lekkasjen ved pipa tettet?
Den er tettet ved at det er montert pipehatt. Men det skal nevnes at det fremdeles lekker i tårnet, ved spiret. Denne lekkasjen har foreløpig ikke blitt nøyaktig lokalisert av FDV-avdelinga…

Årsmeldinga ble vedtatt


Revisjonsberetninga ble opplest og tatt til etterretning


Det ble en lett gjennomgang av regnskapet. Orientering om hva vi Menighetsrådet/fellesrådet tenker å bruke overskuddet på (gitter over rørovnene i kirka)
Menighetsrådet/fellesrådet mener sjøl at økonomien er såpass stram at det ikke tillater mye utenom det mest nødvendige. Det er mye mer som kunne (burde) vært gjort.

Regnskapet ble vedtatt.


SAK 2: Orientering om valget 2009
Leder Sverre Johan Jacobsen orienterte litt om prosessen fram til d.d.
Valget er en omstendelig sak!
Kirkevergen orienterte litt om hvordan man kan korrigere listene – og at det skal avholdes orienteringsmøte ang det tekniske rundt valget den 9.sept – der stemmestyrene er innkalt.………KAFFEPAUSE med mye godt på bordet…….Tema ; salmene som er foreslått tatt inn i den nye salmeboka
Sverre Solberg førte oss gjennom et knippe av salmene som er foreslått,
-noen salmer bedre å synge enn andre.
Sangene som ble sunget; O store Gud, Morgendagens søsken, Til ungdommen, Stor er din trofasthet, Gud er din hvile, Gje meg handa di ven, Menneske du som har kunnskap, Modersvingen, Der rosene aldri dør, Blå salme.
Møtedeltakerne fikk en kort gjennomgang og en følelse av hva som er i vente.Kvelden ble avsluttet med en kort andakt av Gudmund EikremKrokstadøra, 27.august 2009


Anne Marit Slørdal Røvik
kirkeverge
Tips en venn  Skriv ut