ico textsize.png Tekststørrelse
ico contrast.png Kontrast

Snillfjord Legekontor er et utekontor under Orkdal Legesenter. Orkdal Legesenter er åpent alle hverdager mellom kl 08.00 og 15.30. Telefontid ved Orkdal legesenter alle hverdager: kl 09.00 - 11.00 og kl 13.00 - 15.00.

Telefonnummer til Orkdal Legesenter er 72 48 78 60.

Du kan også bestille time på nett. Gå til Orkdal Legesenter's hjemmeside

 

Snillfjord legekontor er åpent for pasienter på torsdager fra kl. 08.00 - 12.00.

Timebestilling gjøres kun per telefon 72 48 78 60.

 

 

LEGEVAKT: 

Fra 1. september har legevakten samme telefonnummer i hele Norge

Det sekssifrede nummeret 116117 (uttales: hundreogseksten-hundreogsytten).

Fra da av vil du komme til legevakten der du oppholder deg uansett hvor i Norge du ringer fra. Nummeret fungerer både fra fasttelefon og mobil, og er gratis.

Oppgavefordeling mellom fastlege og legevakt blir ikke endret. Legevakten skal bare benyttes til å dekke øyeblikkelig hjelp som ikke kan håndteres av egen fastlege.

Ring først!

Legevakten er åpen for telefonhenvendelser hele døgnet. Det er i de fleste tilfeller best at du ringer på forhånd for å få en vurdering av situasjonen og tilbud om relevant hjelp.

Når du trenger legehjelp: Hvem skal du ringe?

  • Fastlegen din i åpningstiden
  • Legevakt 116117 når fastlegen ikke er tilgjengelig og hjelpen ikke kan vente
  • 113 når det er akutt og står om liv

Vil du nå en annen legevakt enn der du oppholder deg?

Det gamle numrene til legevaktsentralen vil fungere som før (72 48 01 00). Det kan brukes hvis man ønsker å nå en annen legevakt enn der man oppholder seg. Dette kan være nødvendig for eksempel om man ringer for et sykt familiemedlem som oppholder seg en annen kommune. Det samme gjelder for andre legevakter i landet.

 

 

Regional kreftkoordinator i Orkdalsregionen 2019

Liv Ågot Hågensen er regional kreftkoordinator for kommunene Hemne, Rindal, Surnadal, Frøya, Rennebu og Skaun. Kommunene samarbeider om en regional kreftkoordinator i 60 % stilling. Kreftkoordinator er ute i den enkelte kommune x 1/ mnd. Hun møter da lokale kreftkoordinatorer og ledere og legger opp dagene etter ønske fra den enkelte kommune. Oppgavene varierer fra undervisning og fagutvikling, systemarbeid, erfaringsutveksling og pasientbesøk. Vårt mål er å bidra slik at hver enkelt kreftpasient og hans pårørende opplever best mulig oppfølging og livskvalitet i hele pasientforløpet.

Kreftkoordinator er tilgjengelig på telefon for alle innbyggere i overnevnte kommuner. Kontaktinformasjon nederst på siden.

I tillegg har Liv Ågot Hågensen 20 % prosjektansettelse som koordinator av kreftnettverket i Orkdalsregionen; et fagnettverk bestående av helsepersonell fra 11 kommuner i regionen. Følgende kommuner i Orkdalsregionen samarbeider om denne stillingen:

Orkdal, Meldal, Snillfjord, Agdenes, Hitra, Frøya, Hemne, Rennebu, Rindal, Surnadal og Skaun. Formålet med stillingen er å lede kompetansenettverket og å være pådriver og ansvarlig for fagdager i kommunene. 

 

Hva er en kreftkoordinator?

  • Kreftkoordinator skal i samarbeid med den enkelte kommune koordinere og tilrettelegge hverdagen for kreftsyke og pårørende på en best mulig måte.
  • Kreftkoordinator skal være lett tilgjengelig for pasienter og pårørende. Videreformidler kontakt med ressurssykepleier innen kreft i den enkelte kommune
  • Kreftkoordinator skal bidra til gode rutiner og systemer for kreftomsorg i kommunene på tvers av tjenesteområder
  • Kreftkoordinator skal bidra til tverrfaglig koordinering og samarbeid i kommunen og mellom kommunen og spesialisthelsetjenesten

Som regional kreftkoordinator vil mye av arbeidet bestå i et ”sørge-for-ansvar”, en koordinering av kreftomsorgsarbeidet gjennom og via de ressursene som finnes i kommunene.

Kontaktinformasjon:

E- post: liv.agot.hagensen@skaun.kommune.no     Tlf:  930 41 176/ 72867272 (8- 16)