ico textsize.png Tekststørrelse
ico contrast.png Kontrast

Reguleringsplan for Bystingen småbåthavn - egengodkjenning

Snillfjord kommunestyre vedtok i møte 20.12.17, sak 85/17 reguleringsplan for Bystingen småbåthavn, gnr. 50 bnr. 4.

Reguleringsplanen har til formål å endre eksisterende småbåthavn og tilhørende anlegg på land, slik at det kan tilrettelegges for flere båtplasser i området.

Plandokumentene kan finnes på nedenståene linker, og via www.kommunekart.no.

Kommunestyrets vedtak kan påklages av en part eller annen med rettslig klageinteresse innen 3 uker fra kunngjøring, jfr. forvaltningslovens kap. VI. Event. klage sendes skriftlig til Snillfjord kommune, 7257  SNILLFJORD. Krav om erstatning for tap etter plan- og bygningslovens § 15-3 eller krav om innløsning etter § 15-12 må være fremsatt skriftlig innen 3 år fra kunngjøring.

Planbeskrivelse

Planbestemmelser

Plankart

Samlet saksframlegg

ROS-analyse

Tips en venn  Skriv ut