ico textsize.png Tekststørrelse
ico contrast.png Kontrast

Reguleringsplan for Fv714 Melvatnet – Storvasshammertunnelen – offentlig ettersyn

Statens vegvesen har i medhold av plan- og bygningsloven § 3-7 og 12-10 lagt ut forslag til reguleringsplan for Fv714, parsell Melvatnet – Storvasshammertunnelen til høring.

Plandokumentene kan ses på Statens vegvesen sine hjemmeside under vegprosjekter.

Høringsfrist er satt til 31.08.2017.

Tips en venn Tips en venn Skriv ut Skriv ut