ico textsize.png Tekststørrelse
ico contrast.png Kontrast

REGULERINGSPLAN – SNILDALSSÆTRA INDUSTRIOMRÅDE

Med hjemmel i lov om planlegging og byggesakesbehandling § 12-9 vedtok planutvalget i Snillfjord kommune den 17.11.09, sak 164/09 å legge forslag til reguleringsplan for Snildalssætra industriområde, del av eiendommen gnr. 83 bnr. 2 ut til offentlig ettersyn og høring.

 

Formålet med planen er regulering av området til industriformål, med tilhørende adkomstveg. Planområdet omfatter ca. 91. da.
 
Reguleringsforslaget er utlagt på kommuens hjemmeside www.snillfjord.kommune.no og i servicetorg. Eventuelle merknader til planforslaget sendes Snillfjord kommune innen 11.01.2010.
Tips en venn  Skriv ut