ico textsize.png Tekststørrelse
ico contrast.png Kontrast

Rehabilitering

Rehabilitering

Ved sykehjem, omsorgssenter, hjemmefysioterapi, poliklinisk behandling
 
Fysioterapeuten jobber tverrfaglig med rehabilitering av pasienter som har potensiell for bedring ved Omsorgssenteret. I noen tilfeller kan også brukere som ikke kan komme til fysioterapeuten få hjemmefysioterapi. Personer som har behov for rehabilitering som er i yrkesaktiv alder får rehabilitering som polikliniske pasienter. Man har fokus på samarbeid med spesialisthelsetjeneste, kommunelegen, avd.sykepleier, logoped, med flere.