ico textsize.png Tekststørrelse
ico contrast.png Kontrast

Reising av navnesak 2009/19 i Snillfjord kommune - Røstvika / Røssvika / Røsvika / Røsviken

Etter henvendelse fra grunneier reiser Statens kartverk navnesak på bruksnavnet Røstvika / Røssvika / Røsvika / Røsviken. Navet blir brukt som bruksnavn til gnr. 1 bnr. 2 og 5. Bruksnavnet inngår som del av bruksnavnet til gbnr 1/3 Røstviknesset. Navnesak blir derfor reist også for dette navnet.

Navnesaken blir reist for å fastsette skrivemåte av bruksnavn samt gjennomføre ens skrivemåte av primærnavnet i avleidde naturnavn.

Det er Statens kartverk som har vedtaksrett for navna.

Innspill sendes:
Snillfjord kommune
Krokstadøra
7257 Snillfjord
Tips en venn  Skriv ut