Retningslinjer for nærings- og miljøtiltak i skogbruket (NMSK-midler) for kommunene Hemne, Snillfjord og Hitra

Retningslinjene m/vilkår bygger på Forskrift om tilskudd til nærings- og miljøtiltak i skogbruket  og er  fastsatt av skogansvarlige i nevnte kommuner 03.03.2014. 

2014-03-20 Inger Krokstad
Tips en venn  Skriv ut