ico textsize.png Tekststørrelse
ico contrast.png Kontrast

Rullerende opptak for ettåringer i Orkland kommune

Fra 1. januar 2020 blir Agdenes, Meldal Orkdal og deler av Snillfjord slått sammen til en kommune. Fellesnemnda i Orkland har vedtatt nye felles vedtekter for barnehagene i den nye kommunen. Frist for å søke om opptak til barnehageåret 2020/2021 er 1. mars 2020.

Vedtekter

Rullerende opptak

I tillegg er det innført rullerende opptak for barn som fyller ett år i løpet av barnehageåret.
Søknadsfristen for rullerende opptak i barnehageåret 2019/2020 er 1. oktober 2019. Disse barna tilbys plass innen fylte 13 måneder. Plass tilbys fra den 1. i måneden etter fylte ett år.
Det tas ikke inn nye barn i sommermånedene juni og juli.

Nye avtaler

For alle barn som allerede har barnehageplass, skal det inngås nye avtaler fra 1. januar 2020. Den enkelte styrer vil ta dette opp med hver enkelt. Det vil være mulig å søke om endring i størrelsen på tilbudet for å tilpasse til nye vedtekter.
For endringer i størrelsen gjelder samme søknadsfrist - 1. oktober.

Endring av barnehage

Rullerende opptak gjelder ikke søknad om endring/bytte av barnehage.
Barn som ønsker endret barnehage søker om dette ved opptaket som er 1. mars 2020.

Tilflyttere

Barn som flytter til kommunen etter fristen for hovedopptak, får etter søknad plass innen 3 måneder.

For alle som ønsker barnehageplass i Orkland kommune fra barnehageåret 2020 – 21, er søknadsfristen 1. mars 2020.
 

Høsten 2019 må foreldrene søke via de enkelte kommunenes hjemmesider.

Hvis det skulle være spørsmål om dette, kan de rettes til styrer i den enkelte barnehage.

 

Tips en venn  Skriv ut