ico textsize.png Tekststørrelse
ico contrast.png Kontrast

Samvær med barn under offentlig omsorg for foreldrene og andre

Har du barn i fosterhjem eller på institusjon har du rett til samvær med mindre noe annet er bestemt ved lov.

Barnevernstjenesten i Hemne og Snillfjord kan gi ytterligere informasjon:

http://www.hemne.kommune.no/899/48/378-0.html?AreaId=48

Generelt om tjenesten

Tema

- Barn og familie
- Barne- og familievern

Beskrivelse

Når barn er i fosterhjem eller på institusjon, har barn og foreldre rett til samvær med hverandre hvis ikke annet er bestemt. Selv om foreldrene ikke makter å ha omsorgen, kan det være verdifullt for barnet å ha kontakt med sin biologiske familie. Barnevernet kan bestemme at også andre enn foreldrene skal ha rett til samvær. 

Målgruppe

Foreldre og i mer spesielle situasjoner også besteforeldre, søsken, onkler/tanter eller nære venner av barnet.

Kriterier/vilkår

Hva som er best for barnet

Brosjyrer, dokumenter, kart og lignende

aaa

Lover og retningslinjer

Se spesielt barnevernloven § 4-19 - samværsrett. Skjult adresse

Lover

Barnevernloven
Forvaltningsloven

___

Saksbehandling

Den kommunale barneverntjenesten utarbeider forslag til vedtak. Fylkesnemnda for barnevern og sosiale saker, som er statlig, avgjør saken. Fylkesnemnda er et domstollignende organ og  ledes av en jurist. Nemnda er for øvrig sammensatt av sakkyndige og lekfolk.

___

Kontaktinformasjon

Kontaktavdeling

Avdeling:Helse og sosial

Andre opplysninger

Oppdatert:2016-03-17 12:37