ico textsize.png Tekststørrelse
ico contrast.png Kontrast

SiO - Veivalgsprosess 2011 - Delrapport fra fase 4

I SiO har vi nå vært igjennom 4 faser - ståstedsanalyse, scenario 2030, gap-analyse og nå sist veivalgsprosess. Rapport for veivalgsprosess beskriver hvilke forslag til tiltak lokale arbeidsgrupper og lokale prosjektledere i SiOs 13 eierkommuner har prioritert fram.

Iht SiOs kunnskapsbaserte beslutningsprosess arbeides det i disse dager lokalt med videreutvikling av forslag til tiltak beskrevet i denne rapport. Lokale prosjektledere samles 1. juni for å legge siste hånd på anbefalingene til regional arbeidsgruppe. Deretter skal anbefalingene innom regional arbeidsgruppe, rådmannskollegiet, styringsgruppe og 13 kommunestyrer. Sluttrapport for SiO utgies 20. juni og denne tar opp i seg all kunnskapsproduksjon som er gjort i SiO.

Les hele delrapport fra fase 4 her

 

Tips en venn  Skriv ut