ico textsize.png Tekststørrelse
ico contrast.png Kontrast

Skolehelsetjeneste 1 - 10 trinn

 

Skolehelsetjenesten 1-10.trinn
Helsesøster følger anbefalingene for skolehelsetjenesten som står i Veileder til forskrift om kommunenes helsefremmende og forebyggende arbeid i helsestasjons- og skolehelsetjenesten.
 
Tjenesten i Snillfjord kommune omfatter:
 • Skolebesøk på kommunens tre skoler. Helsesøster har ikke eget kontor på Aa skole, men helsestasjonen ligger i kommunehuset ved siden av skolen. Helsesøster er på Ven skole og Hemnskjela oppvekstsenter to gang pr mnd, og oftere ved behov.
 • Samarbeid med foreldrene og skolene for å bidra til å skape et godt oppvekstmiljø for barn og ungdom ved å bidra til å legge til rette for godt psykososialt og fysisk arbeidsmiljø i skolen.
 • Informasjon om og tilbud om vaksiner i henhold til barnevaksinasjonsprogrammet:
·        2. trinn: Vaksine mot difteri, stivkrampe, kikhoste og polio (kalles inn sammen med foreldre)
·        6. trinn: Vaksine mot meslinger, røde hunder og kusma
·        7. trinn: Vaksine mot HPV-virus (bare jentene)
·        10. trinn: Vaksine mot polio, difteri, stivkrampe og kikhoste
 
 • Screening av høyde og vekt av alle elever i 3. og 7. trinn
 • Helseopplysning i grupper:
   • Tema i småskolen: vennskap, hygiene, kosthold/matpakke, fysisk aktivitet, ulykkesforebygging, søvn/leggetid
   • Tema på mellomtrinnet: Vennskap/mobbing, kosthold/matpakke/spiseforstyrrelser, helse/livsstil, pubertet, tobakk/rus, psykisk helse
   • Tema på ungdomstrinnet: Seksuell helse og legning, forplantningslære, prevensjon, seksuelt overførbare sykdommer, psykisk helse, tobakk/rus, kosthold
   • Tema kan variere ut fra læreres ønsker
 
 • Måltettede undersøkelser basert på behov som for eksempel syns- og hørselstester gjøres ut fra meldt behov fra lærere eller foreldre.
 • Måltettede samtaler med elever etter meldt behov fra foreldre eller fra lærere i samråd med foreldre.
 
Samarbeidspartnere: Foreldre, skolene, skolelege, PPT, psykisk helsevern, barnevern, tannlege, BUP, fysioterapitjenesten.
 
Helsesøster har taushetsplikt