1 / 11 
 
 
Aa Barne og Ungdomsskole ligger på Krokstadøra. Sammen med barnehagen utgjør dette krokstadøra Oppvekstsenter