ico textsize.png Tekststørrelse
ico contrast.png Kontrast

Snillfjord kommunes kulturpris

Frist for å foreslå kandidater til Snillfjord kommunes kulturpris er 15. august 2019.

Snillfjord kommunes kulturpris kan deles ut hvert 4. år og følger kommune-styreperioden. Kulturprisens formål er å inspirere kulturarbeidere i Snillfjord kommune, og gi takk for oppfordrende kulturarbeid.

 

Kulturprisen kan tildeles for aktivitet innenfor hele det utvidede kulturbegrep. Kulturprisen skal hovedsakelig gå til enkeltpersoner bosatt i Snillfjord kommune, men kan tildeles personer tilknyttet kommunen. Kulturprisen kan også tildeles lag/organisasjoner og lignende innen kommunen.

 

Frist for å sette fram forslag på kandidater til kulturprisen er 15. august 2019. 

 

Fullstendig regelverk for Snillfjord kommunes kulturpris PDF document ODT document

Forslagsskjema kulturpris PDF document ODT document

Tips en venn Tips en venn Skriv ut Skriv ut