ico textsize.png Tekststørrelse
ico contrast.png Kontrast

Snillfjord kulturskole

Snillfjord kulturskole tilbyr undervisning i følgende disipliner:

·         Gitar

·         Piano

·         Sang

·         Bass

·         Trommer

·         Saksofon

·         Visuelle kunstfag.

Snillfjord kulturskole jobber også med å få på plass ulike kurstilbud som vil foregå over kortere tidsperioder. Mer info kommer når kurstilbudene er på plass.

Lærere:                                                                  

Emil Alexander Finvold: Gitar, piano, sang, bass, trommer, band

Svetlana Sørli Nielsen: Piano

Gunhild Nøsen: Akustisk gitar og sang

Isis Sousa: Visuelle kunstfag

Undervisningstilbud 2017

Aa skole:

·         Akustisk gitar, elgitar, piano, sang, trommer, bass og saksofon

Ven skole:

·         Akustisk gitar, elgitar, piano, sang, trommer, bass og saksofon

·         Visuelle kunstfag

Hemskjela:

·         Vi håper å få til et tilbud på Hemskjela. Foreløpig kan elever fra Hemskjela få undervisning på Aa eller Ven. Det er også mulig å søke om plass i kulturskolen på Hitra.

Hvem kan søke?:

Barn og unge i Snillfjord kommune kan søke om plass i kulturskolen. Foreløpig har vi tilbud for barn fra 1. trinn og til 19 år.

Hvordan søke:

Søknadsskjema finner du på kulturskolens side.

Søknadsfrist:

Søknadsfristen for hovedopptaket er 1. mai. Vi tar også inn nye søkere gjennom hele undervisningsåret så fremt det er ledig kapasitet.

Utmelding:

Oppsigelse av plassen i kulturskolen skjer skriftlig. Utmeldingsskjema finner du på kulturskolens side. Ved oppsigelse etter 1. juli (høstsemesteret) og etter 1. desember (vårsemesteret), må man betale for resten av undervisningssemesteret.

Konserter/utstillinger og prosjekter:

Kulturskolens elever stiller gjerne opp på opptredener og utstillinger i kommunen. Ta kontakt med kulturskolen.

 
 
 
 
 
Søknad
 
 
 

 

Vedtekter - Snillfjord kulturskole

kommunestyret har vedtatt vedtekter for kulturskolen i møte 15.02.2017, K-sak 6/17. Du finner vedteken her.

2017-03-03

Tjenestebeskrivelser

Statlig informasjon