Søknadsfrist 1. mars

Søknad om barnehageplass 2019/2020

Søknadsskjema for barnehagene ved Krokstadøra og Hemnskjela på kommunens hjemmeside.

Søknadsfristen for hovedopptak i barnehagen i Snillfjord er 1. mars.

Søknader for plass ved barnehagene ved Krokstadøra og Hemnskjela oppvekstsentra følger vedtektene til Snillfjord kommune.

Vedtekter for de nye kommunene Orkland og Hitra er ikke vedtatt ennå.  Vi gjør oppmerksom på at det kan bli edringer i avtalene om barnehageplass fra 1.01.20.

Søknadsskjema på kommunens hjemmeside benyttes. Styrer i barnehagen foretar opptak.

For barnehagen ved Ven oppvekstsenter følges vedtektene for Hemne kommune (som følge av vertskommuneavtalen).

Se eget oppslag.

 

2019-02-11 Åge Røe
Tips en venn  Skriv ut