ico textsize.png Tekststørrelse
ico contrast.png Kontrast

Søknad om endring av akvakulturtillatelse – smoltfiskanlegg på Skårilla

Lerøy Midt AS søker om å øke produksjonen på sitt akvakulturanlegg på lokalitet 13177 Skårilla fra dagens tillatte produksjon på 2 mill stk./50 tonn rognkjeks, til 3 mill.stk./ 100 tonn rognkjeks pr. år.  

Lokaliteten har følgende posisjon i grader og desimalminutter:

63 o 22.044’ N      9 O 23.227’ E (Kartdatum Euref89/WGS84)

 

Eksisterende sjøvannsinntak skal benyttes. Sjøvannet skal renses ved inntak, vannet skal ikke resirkuleres eller renses ved avløp.

 

Søknaden er utlagt til offentlig ettersyn og i perioden 08.07.19 – 08.08.19.

Lenke til søknaden:         Søknad om endring av akvakulturtillatelse – Skårilla

 

Eventuelle merknader sendes innen 08.08.19 til Snillfjord kommune, Ågjerdet 8, 7257  SNILLFJORD, alt. på e-post til postmottak@snillfjord.kommune.no.

 

Tips en venn Tips en venn Skriv ut Skriv ut